Blogi

Sananen lähdekriittisyydestä

Sosiaalisen median aikakautena on vaikeaa tunnistaa kokemusasiantuntijaa koulutetusta asiantuntijasta tai ottaa selkoa koulutettujen asiantuntijoiden asiantuntijuuden laadusta. On äärimmäisen ymmärrettävää, että ristiriitaisen ravitsemustiedon keskellä meinaa mennä sekaisin luotettavinta auktoriteettia ja tiedonlähdettä etsiessä. Olen havainnut, että usein korkeasti koulutettu asiantuntija tiedostaa puutteensa sekä aukkonsa tietämyksessään, kun kokemusasiantuntija sen sijaan kokee tietävänsä enemmän kuin koulutetut asiantuntijat.


”Cherry picking” eli kirsikanpoiminta on englannin kielessä käsite, jolla tarkoitetaan itselle suotuisimman asian valikointia sekä korostamista. Tätä esiintyy erityisesti netissä monenkirjavien asiantuntijoiden joukossa, jotka saattavat esittää tieteelliseen tietoon puettua asiaa, mikä kuitenkin vahvistaa vain heidän omaa näkökulmaansa asiasta. Cherry picking onkin vahvistusharhaan, eli kognitiiviseen vinoumaan, liittyvää toimintaa, jossa henkilö puoltaa lähinnä omia näkemyksiään sekä hypoteesejaan. Vahvistusharhassa on tyypillistä jättää käsittelemättä vasta-argumentit sekä sivuuttaa omien näkökulmien vastaiset tieteelliset näkökulmat. Toinen ääripää on puolestaan vastata itse asiaan liittymättömällä hyökkäyksellä tai syytöksellä, jossa usein vedotaan tunteisiin sekä mennään henkilökohtaisuuksiin.

Elämme veganismin ja vegaanisen ruokavalion ”nousukautta”, minkä takia nettiin on ilmestynyt myös vegaaniravitsemuksen värikäs asiantuntijajoukko. Monet heistä usein luovat karismallaan ympärilleen kultin, jonka jäsenet seuraavat gurunsa ohjeita niitä kyseenalaistamatta. Monet gurut toimivat itse niin kutsuttuina testimonialeina, eli todisteina ruokavalioidensa tuloksista. Yleensä nämä todisteet ovat ulkoisia, kuten hoikka tai lihaksikas vartalo, mutta monet vegaaniasiantuntijat esittävät todisteina myös verikoetuloksiaan tai kirsikan tavoin poimittuja tieteellisiä julkaisuja. Valitettavasti asiantuntijakoukossa on myös erilaisia ”doctoreita” sekä muita lääkäreitä, jotka usein kaupallistavat jonkin ruokavaliosuuntauksen. Hyvä esimerkki tällaisesta ruokavaliosuuntauksesta on gurun itsenimeämä ruokavalio, jossa on tarkat säännöt sekä mahdolliset ruoka-aineidensyöntiin liittyvät kieltolistat. Tällaiset asiantuntijat voivat olla todella vakuuttavanoloisia, joilloin on helppo uskoa ruokavaliosta mitä uskomattomampia väitteitä. Surullista on, että monet asiantuntijoina esittäytyvät ruokavaliogurut vetoavat heikossa asemassa oleviin, kuten vakavasti sairaisiin, esimerkiksi uskottelemalla ruokavalion parantavan heidän sairautensa tai muulla tavoin muuttavan heidän elämänsä. Mielestäni tämä on erittäin epäeettistä, sillä ruokavalio ei voi parantaa sairauksia, mutta terveellisellä ruokavaliolla voidaan vaikuttaa terveyteen sekä yleiseen hyvinvointiin.Kuinka sitten arvioida vaikuttavalta kuulostavan asiantuntijan väitteitä?

Tässä muutamia merkkejä, kuinka arvioida eri asiantuntijoiden lähteiden laatua:


1.Lähteitä ei esitetä, edes pyydettäessä.


Mistä tieto on peräisin? Miten hän voi asiasta tietää tämän? Miten hän voi todistaa väitteen pitävän paikkansa?


2. Lähteenä historiaan vetoaminen


”Jo muinaiset roomalaiset käyttivät…” Se, että roomalaiset ovat joskus tehneet jotain, ei tarkoita, että se enää olisi a) terveellistä b) turvallista c) laillista. Sama pätee kaikkiin historian kansoihin tai heidän kansanparannusmenetelmiinsä vetoamisessa.


3. Lähteenä Wikipedia


Oliko kyseessä asiantuntija vai yläkoululainen tekemässä kouluprojektinsa esitelmää?


4.Lähteenä tutkimus – mutta millainen?


Tieteellisen tutkimuksen laatua on vaikea arvioida. Yksittäinen kokeellinen tutkimus tai potilaskertomus ei riitä todistamaan asian tai ilmiön yleistettävyyttä. Jotta tarkasteltava asia voitaisiin yleistää, tarvitaan laadukasta ja toistettavissa olevaa näyttöä useammasta laajasta tutkimuksesta, mielellään tutkimuskatsauksista kuten meta-analyyseistä tai systemaattisista kirjallisuukatsauksista.

Tieteellinen tutkimus on itseään korjaavaa, sillä tieto lisääntyy jatkuvasti. Rakennamme siis jatkuvasti tietokäsitystämme myös ruoasta ja ravitsemuksesta vanhan tiedon ympärille. Joskus osoittautuu, että aiemmin tiedetty osoittautuukin vääräksi, kun taas toisinaan saamme vanhaa tietoa tukevaa ja täydentävää tietoa. Kriittisyys sekä uuden oppimisen halu ajaa myös tiedettä eteenpäin. Asiantuntijalla on hyvä olla koulutuksen lisäksi perus tieto-taidot hanskassa, joiden päälle kriittinen uteliaisuus (myös omia tieto-taitoja kohtaan) on oivallinen ominaisuus.


Mikäli kaipaat luotettavaa ravintovalmennusta, ovat Vegan Fitnessin ravitsemustieteenasiantuntijat, Karoliina sekä minä, käytettävissä. Meidät tavoittaa osoitteista iiris@veganfitness.fi ja karoliina@veganfitness.fi .

Iiris, ravitsemusalan ammattilainen, ravintoneuvoja

#veganismi #asiantuntijuus #lähdekriittisyys

Katso myös nämä tekstit