Blogi

Toisen elämäntapamuutoksen tukeminen?


Ensinnäkin: en ole psykologi, jolla voisi olla vielä laajemmin näkemystä sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta yksilön elämäntapamuutokseen. Tästä tulikin siksi ennemmin ravintovalmentajan toiveajatus tuesta, jota jokaiselle valmennettavalle olisi tarjolla elämäntapamuutoksen toteuttamiseen. Paitsi valmentajalta, myös lähipiiriltä.

Tuen saatavuus ja laatu voi vaihdella, mutta se tiedetään, että sitä on hyvä olla. Se, miten tukea voi käytännössä toteuttaa riippuu varmasti paljolti yksilöistä sekä heidän välisestään suhteesta. Toisen tukeminen voi myös olla hyvin haastavaa, jos omat voimavarat ovat vähissä tai jos toisen muutokset ovat esimerkiksi vahvasti ristiriidassa omien arvojen tai mieltymysten kanssa. Silloin tarvitaan kompromisseja, mutta aito välittäminen auttaa toivottavasti ylittämään nämäkin esteet.

Lähestyisin otsikon kysymystä lähtökohtaisesti niin, että miten sosiaalinen ympäristö voisi tukea niitä tekijöitä, joita tarvitaan elämäntapamuutoksen onnistumiseen, ja miten toisaalta vähentää niitä tekijöitä, joiden tiedetään vaikuttavan negatiivisesti onnistumisen todennäköisyyteen.

Mitä sitten tarvitaan ja mitä ei haluta?

Empatia, luottamus ja ehdoton hyväksyntä

Elämäntapamuutoksen toteuttajalla tulisi ennenkaikkea olla näitä itseä kohtaan, mutta myös lähipiiriltä saatu (ilmaistu ja vastaanotettu) hyväksyntä ja empatia voivat tukea näiden tunteiden vahvistamista. Vastavaikuttajat ovat arvostelu ja tuomitseminen, joiden osalta tuen antajan kannattaa tarkastella omaa ajatteluaan ja asenteitaan. Jos toista arvottaa esimerkiksi kehonpainon tai elämäntapojen perusteella ollaan suoraan sanottuna aika metsässä. Feikkaaminen ei myöskään tyypillisesti auta, sillä siitä jää hyvin helposti kiinni ja tämä voi vähentää myös osapuolten välistä luottamusta. Aitous on avainasemassa.

Motivaatio ja voimavarat

Yksinkertaisuudessaan: muistuta saavutuksista, onnittele onnistumisista. Vaatii tietenkin, että nämä huomaa. Vastavaikuttajat ovat kaikenlainen vähättely, kyynisyys ja kritisoiminen. Lisäksi toisen voimavaroja voi tukea osallistumalla mahdollisuuksien mukaan muutosten toteuttamiseen käytännössä, mikä osoittaa myös edellä mainittuja empatiaa ja hyväksyntää. Seuraavat kohdat oikeastaan liittyvät oleellisesti näiden kahden tukemiseen.

Autonomia ja pystyvyys

Päteminen ei auta. Ei myöskään entisistä epäonnistumisista muistuttaminen tai holhoaminen. Katse tulevaisuuteen ja usko toisen onnistumiseen. Tässäkin voi auttaa onnistumisista ja saavutuksista muistuttamien ja aidot kehut. Jos toinen jatkuvasti lyttää itseään, voi tähänkin puuttua rakentavasti kehuen. Tiesittekö, että perheessä on tyypillisesti henkilö, jolla on perheen terveysasiantuntijan rooli? Perheen sisäisen ”asiantuntijaroolin” toteuttamisessa on kuitenkin riskinsä. Asiantuntijaroolin väärinkäyttöä olisi esimerkiksi sanella valmiita ratkaisuja ylhäältä alaspäin sen sijaan, että autetaan tasavertaisessa vuorovaikutuksessa toista löytämään omat ratkaisut. Tai, jos tehdään yhdessä, yhteiset ratkaisut. Esimerkiksi puoliso ei voi olla yksin vastuussa toisen ruokavaliomuutoksesta, ei edes vaikka hoitaisi normaalisti yksin koko perheen ruokapolitiikan. On siis hyvä auttaa toista pohtimaan, miten muutoksia voisi toteuttaa omassa arjessa, mutta sanella ja käskeä ei kannata kun halutaan tukea toisen itsemäräämisen tunnetta sekä sisäistä motivaatiota.

Aito kuunteleminen

Tarkoittaa sitä, että osoittaa kuuntelemalla välittävänsä ja ymmärtävänsä. Tämä on jälleen yksi empatian muoto. Kun eteen tulee huonoja päiviä tai haasteita, jotka vaativat työstämistä, on läheiselle puhuminen hyvä keino purkaa tilannetta. Vaaditaan siis vastaanottavat korvat, mutta tämä ei edellytä, että ratkaistaan toisen kaikki ongelmat siltä istumalta. Toisen ratkaisukeskeisyyttäkin ja toisaalta asioiden suhteuttamista voi toki tukea. Esimerkiksi silloin kun kyseessä on ”repsahdus” (en tykkää koko sanasta ravitsemuksen kohdalla kun esimerkiksi yksi munkki ei ole repsahdus, vaan osa normaalia ruokasuhdetta ja muutenkin repsahduksen käsitteeseen liittyy ainakin omassa mielessäni vahvasti täydellisyyden edellyttäminen muutoksen toteuttamisessa. Ikään kuin pitäisi saada kaikki kerralla muutettua ja sitten pysyä näissä muutoksissa siitä ikuisuuteen toimivatpa ne yksilöllisesti miten hyvin tai huonosti tahansa. Todellisuudessahan muutoksessa onnistumista on, kun uusi yksilöllisesti toimiva tapa toteutuu yhä useammin ja vähitellen syrjäyttää vanhat toimintamallit), voi toista auttaa eteenpäin muistuttamalla, että koko prosessi ja kaikki tehty työ ei kaadu siihen, eikä se tee toisesta epäonnistujaa, huonoa tai arvotonta. Olennaista on jatkaa hyvällä tiellä ja siirtyä eteenpäin kun koettu epäonnistuminen on kerran kunnolla käsitelty.

Yhdessä tekeminen ja avoimuus uudelle

Riippumatta siitä, millaisesta elämäntapamuutoksesta on kyse, yhteisessä taloudessa ja arjessa elävän ihmisen positiivinen käytännön tuki voi olla hyvä tapa osoittaa hyväksyntää toisen muutosprosessille. Tai vähintäänkin valmius kompromisseihin. Esimerkiksi yhdessä ruokailun suunnittelu ja toteuttaminen, uusien ruokien kokeileminen, ruudun edessä iltanapostelun korvaaminen muilla tavoilla tai kunnon iltapalalla. Vastakohta voisi olla ”tee sä sun juttua niin mä teen mun” tai ”mä en sit ainakaan..” tai toisen ideoiden ja suunnitelmien lyttääminen. Uusien arjen tottumusten olisi tietenkin hyvä toimia esimerkiksi koko perheelle ja siksikin olisi todennäköisesti hyvä miettiä yhdessä toteutusta mahdollisuuksien mukaan. Pysyvään elämäntapamuutokseen kuuluu usein olennaisesti myös pään sisäisten asioiden työstämistä, mikä voi näkyä toisen asenteissa ja toiminnassa. Toinen voi siis muuttua prosessin seurauksena ja siten olisi hyvä olla avoin myös tälle muutokselle toisessa ihmisessä. Parhaimmillaan ystävä tai puoliso toimii positiivisena vertaistukena yhteisessä prosessissa ja kanssailoitsijana onnistumisissa.

Lopulta tärkeintä olisi se, että välittää, hyväksyy ja auttaisi toista parhaansa mukaan keskittymään postitiiviseen erityisesti silloin kun oma usko onnistumiseen horjuu.

#ravitsemusterapia #hyvinvointi #motivaatio #henkinenvalmennus

Katso myös nämä tekstit